Preskočit na obsah

Vodohospodár


Voda má silu a moc v našom živote! Bez tejto vzácnej tekutiny by neexistoval život na Zemi, na druhej strane človek odpradávna vie, že dokáže byť aj nespútaný živel. Sucho a povodne, ktoré zaznamenávame kvôli klimatickým zmenám čoraz častejšie, majú vplyv na kvalitu nášho života.  Zvládnuť tieto extrémy sa nám darí aj vďaka výsledkom práce vodohospodárov, preto je toto povolanie aj na Slovensku strategické. Táto profesia zachraňuje nielen životy a majetok ľudí, ale  formuje aj krajinu a jej ráz. Vodohospodár je povolanie, ktoré má budúcnosť a do tejto oblasti potrebuje Slovensko len do roku 2020 okolo 600 nových odborníkov. Získajú stabilnú prácu s víziou do budúcnosti, čo v súčasnosti nie je na trhu práce samozrejmosťou! Vodné toky bude potrebné spravovať vždy! A práve to je ten neuveriteľne silný aspekt, ktorý si mnohí maturanti ešte nedokážu naplno uvedomiť. Po vyštudovaní profesie vodohospodár sa im pritom otvárajú mimoriadne široké pracovné príležitosti aj z geografického hľadiska. Veď napríklad len Slovenský vodohospodársky podnik spravuje vyše 49 tisíc km², čo je prakticky celé Slovensko. Staňte sa vodohospodárom a získajte prácu, ktorá pozitívne ovplyvňuje život v našej krajine!