Preskočit na obsah

Živý plášť planéty zem - geoderma

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Ivan Stříteský
  • Krajina pôvodu: Česká republika
  • Jazyk: český
  • Dĺžka filmu: 26 min.
Pôda sprevádza život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá či neživá, stratená a nenahraditeľná. Čo dnes vlastne o pôde vieme? A ako s týmto poznaním nakladáme? Ako sa človek stará o pokožku našej matky Zeme, o GEODERMU? Na tieto otázky odpovedá sprievodca dokumentom, pôdny biológ Ladislav Miko.
 
Soil has been accompanying life on Earth for ages and people could not exist on this planet without it. It is both precious and common, animate and inanimate, lost and irreplaceable. What do we actually know about soil? And how do we handle this knowledge? How do people look after the skin of Mother Earth, the Geoderma? These very questions are answered by our host, the soil biologist Ladislav Miko.
Počet ks: 1