Preskočit na obsah

Živý les DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2005
  • Režisér: Tamás Becse
  • Krajina pôvodu: Maďarsko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 49 min.

Úloha lesa bola v dnešnej dobe prehodnotená a okrem jeho hospodárskej funkcie sa stále viac dostáva do popredia jeho ochranná funkcia. Pre verejnosť sa stalo dôležitým udržanie biologickej rôznorodosti. Ochrana lesov a ich využitie však stoja v nezmieriteľnom protiklade. Zodpovedá dnešné využitie lesa obom týmto požiadavkám? Je udržateľná rôznorodosť lesných ekosystémov, keď stále ťažíme novú drevnú hmotu? Združenie Pro Silva sa snaží zakladať procesy obrábania lesa na prirodzených procesoch a pritom udržať citlivú rovnováhu všetkých funkcií lesa. Film zachytáva východiskový bod, cez rôznofarebnosť jestvujúcich prirodzených lesov, na ktorého prvkoch stavia lesné hospodárenie hnutia Pro Silva. Autori sa snažili vyzdvihnúť tie funkčné prvky lesa, ochrana ktorých tvorí základ zavedenia lesného hospodárenia z nového pohľadu. Keď bude lesné hospodárenie založené na prirodzených procesoch, môže nás obklopovať les, ktorý bude prijateľnejší tak pre ochrancov prírody, ako aj pre spoločnosť. Film by mal byť prvým stupienkom v poznaní toho, prečo by sme mali v budúcnosti myslieť inak na využívanie lesa.


Ukážka z filmu

Živý les DVD
Prehrať Zastaviť
Počet ks: 1