Preskočit na obsah

Život je láska: prales deťom

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2014
  • Režisér: Michal Vasilko Kele
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: český
  • Dĺžka filmu: 25 min min.
Spolok Prales deťom pracuje na projekte Green Life, v rámci ktorého vykupuje od roku 2009 pozemky na hraniciach s národným parkom Gunung Leuser medzi riekou Berkail a Sembelang na Sumatre v Indonézii, za účelom ich zachovania a obnovy v prospech zvierat, budúcich generácií a planéty Zem. Z tohto dôvodu tu vznikla česko-indonézska súkromná rezervácia Green Life.
 
The association Jungle for Children has been working on the project Green Life, which started buying land at the borders with Gunung Leuser National Park and between the Rivers Berkane Sembelang in Sumatra in Indonesia in 2009, for the purpose of preservation and restoration for the benefit of animals, future generations and our the Planet. As a result a Czech-Indonesian private reservation Green Life has been founded. 
Počet ks: 2