Preskočit na obsah

Život bez škatuľky DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2009
  • Režisér: Theodora Remundová
  • Krajina pôvodu: Česká republika
  • Jazyk: český
  • Dĺžka filmu: 26 min.

Dokument nahliada do života dvoch ľudí žijúcich na spoločenskom okraji a rezignujúcich na prijatie zvyčajného modelu života väčšinovej spoločnosti. V živote so zvieratami našli alebo hľadajú svoju cestu k skroteniu samých seba, k vyrovnaniu sa s vlastnou neochotou alebo neschopnosťou nadväzovať medziľudské vzťahy tak, ako sa im to darí vo vzťahu ku zvieratám. Dobrovoľný civilizačný exil ľudí, ktorí žijú v maringotkách a hľadajú svoje poslanie v obetavej práci pre zvieratá, je možné v mnohých ohľadoch chápať ako vzdor proti konzumným hodnotám civilizovaného sveta, rovnako ako útek pred príliš zložitým a neprehľadným svetom medziľudských vzťahov. Tým kroteným zvieraťom sa tak v symbolickej rovine stáva vnútorný konflikt protagonistov dokumentu. Pri konfrontácii so spoločnosťou sú to práve oni, kto sú cieľom nutného skrotenia. Alebo sme to skôr my?

Počet ks: 3