Preskočit na obsah

Živá rieka

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Erik Baláž
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 52 min.
Je začiatok mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa snehom, mení smaragdovú vodu horských plies na bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili jednu z posledných divokých riek strednej Európy. Tam, kde bol les je rieka a tam, kde bola rieka, zostali len do biela obrúsené kamene a piesok. Voda ničí, no súčasne tvorí a podporuje mnohoraké formy života. Rieka Belá je chladná, dravá a nebezpečná, no je aj bohatá, štedrá a slobodná. Dodnes zostáva nespútaná. Vytrvala, aby nám pripomenula, ako vyzerajú živé rieky. Aby nás inšpirovala k navráteniu voľnosti ďalším riekam, ktoré svoju slobodu už stratili.
 
It's the beginning of May. The rushing torrent supplied by melting snow changes the emerald water of mountain tarns to white foam. Hundreds of springs of crystal-clear water are gradually flowing together in the wilderness of Tatra Mts. and creating one of the last wild rivers in the Central Europe. Where the forest grew formerly, the river is running now. Only stones and sand are in the former riverbed. But what can be considered a senseless picture of destruction is a masterpiece in fact. The river does not destroy, it creates and supports many forms of life. The River Belá is cold, rapid and dangerous. But it is also rich. Generous. Free. It remains unrestrained till now. It persisted to remind us how wild rivers look. In order to inspire us to return the liberty back to rivers that have already lost their freedom.
Počet ks: 1