Preskočit na obsah

Zdravé teplo (Zelená šanca)DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Eva Dušičková
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 14 min.

(TV environmentálny magazín ZELENÁ ŠANCA cyklus "TEPLO", 1. časť)

Televízna reportáž prezentuje alternatívne zdroje energie. Poukazuje na výhody využívania biomasy, ktorá má na Slovensku, zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie najväčší technický potenciál. Zameriava sa na výhody spojené so spaľovaním biomasy, najmä pri ochrane ovzdušia - nezvyšuje objem vypúšťaných skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Film predstavuje aj niektoré projekty, kde sa na využitie biomasy podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.


Počet ks: 2