Preskočit na obsah

Záchrana, obnova, prevádzka Čienohronskej železnice

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2013
  • Režisér: A. de Maximy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 7 min.

Film bol spracovaný v rámci nominácie laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2012 na Cenu Rady Európy za krajinu 2013 s projektom Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Laureát získal ocenenie za návrat ľudí do krajiny prostredníctvom obnovy technického diela, za prinavrátenie identity regiónu Čierny Balog a zachovanie kultúrneho dedičstva. Projekt prezentuje základné princípy Európskeho dohovoru o krajine a jeho príkladnú implementáciu na miestnej úrovni. Poukazuje na fakt, že pôvodná účelová železnica, ktorá bola odsúdená na zánik, vytvorila v krajine hodnotu, ktorá má potenciál byť hlavnou tepnou tohto územia. Železnička je symbolom ťažby dreva v regióne, predstavuje historickú krajinnú štruktúru, ktorá sa podieľa na charakteristickom vzhľade doliny Čierneho Hrona. Jej najväčším zmyslom je zachovávanie identity človeka a krajiny.

Počet ks: 3