Preskočit na obsah

www.prírodovedec.sk/environmentálna výchova DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Imrich Jakab
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 60 min.

Multimediálna metodická príručka obsahuje námety na realizáciu environmentálnej výchovy na strených školách. Navrhované aktivity sú zoskupené na základe výchovno-vzdelávacích cieľov, ich obsahu a formy do piatich ucelených programov environmentálnej výchovy.

1. Medziľudské vzťahy a ich dôležitosť v otázkach starostlivosti o životné prostredie.

2. Spoznávanie životného prostredia

3. Vzťah človeka k životnému prostrediu

4. Globálne súvislosti a globálne problémy

5. Sila jednotlivca

Počet ks: 1