Preskočit na obsah

Vtáčia kriminalita VHS aj DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2003
  • Režisér: Jaroslav Mikuš
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 26 min.

Film opisuje problematiku nelegálnych aktivít páchaných človekom na vtáctve (vykrádanie hniezd, ničenie hniezd, nelegálne zástrely). Približuje a pomenuváva divákovi tento vážny environmentálny problém prostredníctvom výpovedí odborníkov zo štátnych a mimovládnych organizácií a tiež prostredníctvom zdokumentovaných prípadov vtáčej kriminality.

Ukážka z filmu

Vtáčia kriminalita VHS aj DVD
Prehrať Zastaviť
Počet ks: 3