Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Videotéka

V ponuke videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia sa v súčasnosti nachádza 1074 titulov slovenských a zahraničných filmov s environmentálnym zameraním. Sú to predovšetkým filmy z medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia ENVIROFILM. Paleta filmov je veľmi pestrá. Obsahuje filmy dokumentárne, prírodopisné, publicistické, umelecké, animované, výchovno-vzdelávacie, cestopisy, rozprávky, eseje, satiry... a všetky filmy spája jedno - vzdávajú hold prírode okolo nás a ponúkajú návod ako sa k nej máme správať. Ideálna pomôcka pre učiteľov pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy. Návody, tipy a nápady pre centrá voľného času, kultúrne a osvetové strediská. Množstvo zaujímavých filmov pre dospelých, ktorí majú vzťah k prírode a životnému prostrediu. Filmy sú na DVD a VHS nosičoch. Prevažná väčšina filmov je dabovaná alebo titulkovaná v slovenskom alebo českom jazyku.

Stiahnite si: Pravidlá požičiavania videokaziet