Preskočit na obsah

Uplatňovanie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostre - VHS

  • Kategória:
  • Rok výroby: 1995
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 20 min.

Prezentačný dokument o tom , ako MŽP SR uvádza do praxe nový Zákon NR SR č.127/1994 Z.z. o EIA. Na názorných príkladoch vysvetľuje čo je: Zámer, zisťovacie konanie, povinné posudzovanie, rozsah hodnotenia a časový harmonogram, správa o hodnotení, verejné prejednanie, posudok a záverečné stanovisko MŽP SR.

Počet ks: 1