Preskočit na obsah

Toxické včely - ľudský zásah

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Yen-Ming Lai
  • Krajina pôvodu: Taiwan
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 59 min.
Populárno vedecký dokument, ktorý vznikol v súvislosti s obavami Taiwanskej verejnej televízie o udržateľnosti životného prostredia. Film vychádza z masového úhynu včelstiev. Ďalej mapuje ďalekosiahle chápadlá agrochemického zneužívania, ktoré má škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, tiež skúma nedostatky a slepé miesta, ktoré sú súčasťou súčasnej vládnej politiky. Divák získa silné posolstvo o zneužívaní agrochemikálií, ktoré sú zodpovedné za nezvratnú katastrofu.
 
Toxic Bees - Human Intervention is a science program born of Taiwan Public Television Service’s concerns regarding environmental sustainability. Taking mass bee deaths as a point of departure, the program chronicles a litany of agrochemical misuse that has harmed both human health and the environment, and probes the shortcomings and blind spots inherent in current government policy. The viewer is left with a sobering message: the misuse of agrochemicals is creating an irreversible disaster.
Počet ks: 1