Preskočit na obsah

Tok života

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Krzysztof Sarapata
  • Krajina pôvodu: Poľsko
  • Jazyk: ruský
  • Dĺžka filmu: 52 min.
Predstavte si nádhernú životom pulzujúcu krajinu s bujnou vegetáciou, ktorá pulzuje v rytme ročných období. Miesto, kde žije množstvo druhov z ríše vtákov a hmyzu. Je to tiež Annin svet. A teraz si predstavte, že to všetko zaleje tyrkysová voda... Ako to všetko umiera a stáva sa len spomienkou na dne umelej priehrady. Prírodopisný dokumentárny film je jedinečnou prechádzkou v čase, ukazujúcou magické zákutia rieky Skawa v Malopoľskom vojvodstve (pozn. susedí so Slovenskom), ktoré už neexistujú alebo onedlho zaniknú kvôli vodnému dielu Świnna Poręba.
 
Imagine the beautiful land vibrant with life in which the luxuriant flora explodes in the never ending cycle of seasons. A space on which countless quantity of animals species such as birds and insects found their safe place. This is also Annas world. And now imagine, how that all disappears under the cold turquoise surface of water… How it dies becoming only a memory sunk at the bottom of the artificial water body. The original natural-documentary film , which is specific kind of time travel showing the magic corners of the Skawa River that no longer exist or will disappear in a moment against a background of a newly built body of water in Świnna Poręba.
Počet ks: 1