Preskočit na obsah

The right place - deväť ostrovov

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Jakub Šipoš, Michal Csáder
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: anglický
  • Dĺžka filmu: 37 min.
Projekt Deväť ostrovov je krátky dokument z Azorských ostrovov, ktoré ležia v strede Atlantického oceánu. Odkazom filmu je potreba lepšie sa starať o náš jediný „domov“, správať sa rozumne a zodpovedne voči prírode v duchu „premysli, znova použi, recykluj“. Zdôrazňuje problém nadmernej spotreby a materializmu vo vzťahu voči prírode a surfovaniu, ako aj dôležitosť každého z nás pomôcť a zachovať našu planétu tak ako najlepšie vieme.
 
The project NINE ISLANDS is a short documentary from the Azores, which spread out in the middle of the Atlantic Ocean. The documentary is putting a message out there that we need to take better care of our "home", act wisely and responsibly towards the nature in the name of "rethink, reuse, recycle". The project brings out the issues of excessive consumption and materialism in relationship with nature and surfing as well as the importance of a human being as an individual in the question of ability to help and preserve our planet the best way we can.

pozn.: slovenské titulky
Počet ks: 1