Preskočit na obsah

STOP skládkovaniu odpadov (Zelená šanca) DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Štefan Nižňanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 15 min.

Tv environmentálny magazín Zelená šanca cyklus "ODPADY":4. časť


Rozoberá problém skládok na Slovensku a poukazuje na opatrenia, ktoré Slovensku pomôžu zvýšiť kvalitu skládkovania na našom území. Poukazuje na separáciu ako na najväčšiu príležitosť a rezervu znižovania objemu odpadov. Film predstavuje obec Bošany, ktorá pri sanácii skládky využila pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ, obec Bušince i Terchovú, ktoré využili peniaze z EÚ na realizáciu vlastných projektov.

Počet ks: 2