Preskočit na obsah

Slovenské minerály VHS aj DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 1998
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 28 min.

Film predvádza množstvo krásnych minerálov, vyskytujúcich sa v slovenskej prírode a čiastočne aj prostredie, v ktorom sa nachádzajú alebo kde sa našli. V relatívne krátkom čase ponúka pohľady, ktoré by sa dosť obtiažne hľadali vo viacerých prírodovedných múzeách a ich depozitároch, na miestach od seba značne vzdialených (Bratislava, Košice, Rožňava, Banská Štiavnica, Banská Bystrica). Film poskytuje vítané spestrenie vyučovacích hodín.

Ukážka z filmu

Slovenské minerály VHS aj DVD
Prehrať Zastaviť
Počet ks: 1