Preskočit na obsah

Separácia komunálneho odpadu (Zelená šanca) DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Štefan Nižňanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 15 min.


Tv environmentálny magazín Zelená šanca cyklus "ODPADY", 2. časť)

Film sa zaoberá separáciou - vhodným krokom vedúcim k zhodnocovaniu odpadov a eliminácii skládkovaného množstva. Snímka poukazuje na rozhodujúcu úlohu obcí pri separovaní odpadu a predstavuje projekty obcí Palárikovo, Bystričany a Pribeta financované zo štrukturálnych fondov EÚ.


Počet ks: 2