Preskočit na obsah

Sanitácia horských agroturistických fárm-Sanitation of mount

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2006
  • Režisér: Robert Lukawski
  • Krajina pôvodu: Poľsko
  • Jazyk: anglický
  • Dĺžka filmu: 15 min.

Prvá časť filmu sa zaoberá príčinami degradácie vidieckeho prírodného prostredia a problémami s odstraňovaním odpadových vôd z horských fariem. Ukáže sa tu najlepšia metóda riešenia tohto problému - vybudovanie čističiek odpadových vôd na farmách. Ak sa tieto čističky vybudujú v harmónii so životným prostredím farmy, môžu vytvoriť dobré podmienky pre zvýšenie ich kategórie. Film predstavuje všeobecný princíp práce čističiek, ako aj niekoľko príkladov riešení, ktoré môžu byť príkladom pre ďalších farmárov. Dozvieme sa tiež o funkčnej schéme čističky odpadových vôd a jej prevádzke v reálnych podmienkach.


Počet ks: 1