Preskočit na obsah

Ramsarské mokrade v podzemí jaskýň (Zelená šanca) DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Štefan Nižňanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 15 min.

Tv environmentálny magazín Zelená šanca: cyklus "JASKYNE", 5. časť)


Rozoberá problematiku medzinárodne významných mokradí na Slovensku. Film venuje pozornosť dvom podzemným krasovým mokradiam - jaskyni Domica a jaskyni Demänovskej doliny. Hovorí o monitorovacom systéme, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ, vďaka ktorému vieme v budúcnosti identifikovať znečistenie podzemných vôd a následne eliminovať jeho zdroje.

Počet ks: 2