Preskočit na obsah

Proti prúdu: cesta klimatickej nádeje

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Luis Barreto
  • Krajina pôvodu: Japonsko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 30 min.
V roku 2017 sa v Barcelone nalodila skupinka úspešných mladých ľudí zo štátov, ktoré ležia na frontovej línii klimatických zmien a degradácie morí, na 95. plavbu okolo sveta tzv. Lode mieru (Peace Boat's 95th Global Voyage). Boli súčasťou nového programu, ktorý mal poukázať na tieto závažné problémy. Mladé ženy a muži, vo veku 19 až 26 rokov pochádzali z oblastí Tichomoria, Indického oceánu a Karibiku. Počas trojtýždňovej cesty navštívili Lisabon, Bordeaux, Londýn, Edinburg, Reykjavík a New York. V každom prístavnom meste sa spojili s občianskymi organizáciami a vládnymi agentúrami, aby predali svoje posolstvo ľuďom a ich vládam. Film vykresľuje ich skúsenosti a upozorňuje na krehkosť a zraniteľnosť malých ostrovných štátov v kontexte klimatických zmien. 
 
In 2017, a group of young leaders from states on the front line of climate change and marine degradation joined Peace Boat's 95th Global Voyage in Barcelona as a part of a new program to highlight these crucial issues. These young women and men, between 19 and 26 years of age, were from the regions of the Pacific Ocean, Indian Ocean and the Caribbean. Over the following three weeks, they visited Lisbon, Bordeaux, London, Edinburgh, Reykjavik and New York. In every port, they connected with civil society organizations and government agencies bringing their message to citizens and government representatives throughout the voyage. The film portrays their experience and raises awareness about the fragility and vulnerability of the small island states.
Počet ks: 1