Preskočit na obsah

Obohatenie

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2014
  • Režisér: Marcin Malatynski
  • Krajina pôvodu: Poľsko
  • Jazyk: poľský
  • Dĺžka filmu: 11 min min.
Krátky dokumentárny film o ľuďoch, ktorí prídu do zoo, aby sa zabavili pozorovaním zvierat. Ale zvieratá tiež pozorujú nás a tiež potrebujú zábavu. Koľko im môžeme dať my a koľko dostaneme od nich na oplátku?  Film sa snaží poukázať na tento vzťah z hypotetického pohľadu zvierat.
 
Short documentary. People come to zoo to watch animals for fun. But animals also observe us and also need some fun. So how much can we give to animals and how much can we get from them? The film is trying to show this relation from hypothetical animal’s point of view.
Počet ks: 1