Preskočit na obsah

Nerudné bohatstvá Slovenska

  • Kategória:
  • Rok výroby: 1998
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 28 min.

Prírodopisný film s geologickým i geografickým zameraním na nerudné suroviny vyskytujúce sa v našej krajine. Zjednodušene pomocou animácie makiet ukazuje aj niektoré horotvorné prvky (nap. vrásnenie), vplyvy podnebia a počasia na pretváranie pôvodných vyvrásnených tvarov (erózia), vznik, kolobeh podzemných vôd a pod. Leteckými pohľadmi sleduje horské oblúky od Malých Karpát až po Belianske Tatry, či Slánske vrchy a nazad Slovenským rudohorím a Štiavnickými vrchmi ukazuje ložiská rôznych využívaných i nevyužívaných nerudných surovín, ktoré sú jediným z mála možných nerudných bohatstiev Slovenska, žiaľ zatiaľ nedostatočne využívaných.

Ukážka z filmu

Nerudné bohatstvá Slovenska
Prehrať Zastaviť
Počet ks: 1