Preskočit na obsah

Natura 2000

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2015
  • Režisér: Branislav Molnár
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk:
  • Dĺžka filmu: 4 min.

Natura 2000 – tento film nám priblíži význam, cieľ a poslanie sústavy chránených území označovaných ako Natura 2000. Dozvieme sa, z akých smerníc vychádza, koľko je v nej doposiaľ zahrnutých území európskeho významu a chránených vtáčích území na Slovensku.  Natura 2000 je príležitosťou ukázať, ako si aj my vážime hodnoty kultúrno-prírodného dedičstva našej krajiny a ako chránime a staráme sa o vzácne druhy rastlín a živočíchov  európskeho významu a ich biotopy.

Výroba filmu bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie, projekt Propagácia chránených území a druhov Natura, kód projektu 24150120033.

Počet ks: 1