Preskočit na obsah

Národné parky a ochrana prírody I. DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 13 min.Filmový dokument sa skladá z dvoch 13 minútových častí. V prvej z nich informuje verejnosť

o národných parkoch na Slovensku, charakterizuje samotný pojem národný park ako aj prínos národných parkov pre prírodu i človeka. Predstavuje krásy flóry i fauny na území Slovenskej republiky a výnimočnosti našej krajiny v bohatosti biodiverzity.

Počet ks: 2