Preskočit na obsah

Na vlnách environmentálnych aktivít DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Imrich Jakab
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 60 min.

Multimediálna príručka na realizáciu environmentálnej výchovy je určená pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Integruje teoretické poznatky z oblasti prírodných vied s praktickými skúsenosťami z environmentálnej výchovy. Prináša 110 návrhov aktivít zoskupených na základe ich obsahu, formy a cieľa do 20 ucelených vzdelávacích programov.Súčasťou programu sú aj teoretické východiská a prezentáciepotrebné k ich realizácií, videá, interaktívne učebné texty, úlohy a hry.

Počet ks: 2