Preskočit na obsah

Na pospas

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2016
  • Režisér: Cath Le Couteur
  • Krajina pôvodu: Velká Británia
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 11 min.
17. marca 1958 sme vypustili do vesmíru Vanguard, prvý satelit poháňaný solárnou energiou. V tom čase neexistoval vesmírny odpad. Teraz obieha Zem viac ako sto miliónov kusov vesmírneho odpadu, ktorý vyrobil človek. Sú to mŕtve satelity, časti rakiet, palivové nádrže, zbytky farieb, nosné kužele, narážajúce úlomky a iné. Množstvo vesmírneho odpadu sa teraz dostalo na kritickú úroveň, ktorý ohrozuje Zem (čoraz viac kusov nebezpečne pristáva na Zemi), ako aj naše budúce komunikačné systémy. Jediná kolízia vo vesmíre môže spustiť kaskádu zrážok a zničiť existujúce satelity, na ktoré sa tak veľmi spoliehame.
 
On March 17th 1958, Vanguard, the first solar-powered satellite, was launched into space. At that time, space junk did not exist. Now, over one hundred million pieces of human-made space junk orbit the Earth. They include dead satellites, rocket parts, fuel tanks, paint flecks, nose cones, collision debris and more. The amount of space junk has now reached a critical level, threatening Earth (more pieces are dangerously landing on Earth) as well as our future communications. One more collision in space could create a cascade of collisions, wiping out existing satellites that we rely on.

pozn.: anglické titulky
Počet ks: 1