Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Marvi Hämmer predstavuje svet National Geographic DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Volker Präkelt
  • Krajina pôvodu: Nemecko
  • Jazyk: anglický
  • Dĺžka filmu: 23 min.

Predstavujeme vám bilinguálny vedomostný magazín, ktorý nadchýna deti fascinujúcimi dokumentami o živočíchoch a prírode.Vysielanie moderuje 3D animovaný potkan Marvi. Popri vedomostiach o svete podporuje aj hravé používanie angličtiny. Marviho priatelia reportéri zažívajú mnoho dobrodružstiev a odpovedajú na napínavé vedecké otázky. Napr. "kde spia šimpanzy"...?"

Počet ks: 2