Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Mangrovníky-ohrozené pobrežie Brazílie DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2009
  • Režisér: Ivonne Schwamborn
  • Krajina pôvodu: Nemecko
  • Jazyk: nemecký
  • Dĺžka filmu: 43 min.

Hustá sieť vzdušných koreňov vytvára v temných vodách tropických a subtropických pobrežných oblastí výnimočný biotop - mangrovníky. Zväčša sa nachádzajú v ústiach riek s vysokým výskytom sladkej a slanej vody. Sú to akési chovné stanice pre ryby a kôrovce a tvoria dôležitý článok potravinového reťazca. Ich výnimočný biotop sa nachádza aj na pobreží Brazílie. Či skôr "doteraz sa nachádzal". V súčasnosti je tento bizarný "prílivový les" ohrozenejší než kedykoľvek predtým. V minulých desaťročiach zmizlo minimálne 50% celkovej plochy mangrovníkových lesov kvôli urbanizácii, hotelovým zariadeniam a predovšetkým kvôli rozšírenému chovu garnátov. A deštrukcia pokračuje napriek tomu, že mangrovníkové lesy patria na našej planéte medzi biotopy s najvyšším stupňom biodiverzity. Fungujú aj ako dôležitá ochrana pobrežného pásma pred eróziou a pôsobením búrok. Miznutie vzácnych mangrovníkov znamená pre miestnu populáciu aj miznutie ich tradičného spôsobu života.

Počet ks: 3