Preskočit na obsah

Krasňanský zelovoc

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2015
  • Režisér: Miroslav Hájek
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 64 min min.
V sídliskovom vnútrobloku priamo pod oknami panelákov si dvadsaťpäť mladých rodín vybudovalo záhradku a začali si na malých políčkach pestovať zeleninu a ovocie. Iniciatíva zakladateľa tohto projektu bola celkom prvá v Bratislave a preto sa stala istým vzorom pre ostatných. Sledujme nápad od ťažkých začiatkov, až po súčasný úspech. Prežijeme tu jeden celý záhradkársky rok a dozvieme sa ako to pri komunitnom pestovaní chodí. Zároveň všetci zistia, že to nie je len o vzťahu k pôde, ale aj o aktívnejšom, ohľaduplnejšom a kvalitnejšom živote.
 
In the courtyard of a housing block directly under the windows of tall concrete buildings 25 young families have built a community garden and on small fields began to grow vegetables and fruits. The initiative of the project founder was the first one in Bratislava and therefore became a role model for others. We follow the idea of difficult beginnings to the current success. We witness a full year cycle of gardening and learn the know-how of of community cultivation. Moreover, we realize that it's not just about the relationship to the land, but also a more proactive, respectful and better quality of life.
Počet ks: 1