Preskočit na obsah

Kde slony tancujú, tráva nerastie

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2014
  • Režisér: Jan van Den Berg
  • Krajina pôvodu: Holandsko
  • Jazyk: anglický
  • Dĺžka filmu: 25 min min.
Takmer tri štvrtiny kambodžskej dostupnej ornej pôdy sa predalo do rúk spoločnostiam, ktoré vyrábajú len pre export. Miestna výroba potravín tým utrpela ničivú ranu. Svetový potravinový program preto podporuje zraniteľné vrstvy obyvateľstva dodávkami potravín. Vyhnanstvo farmárov  pokračuje ďalej. Kvôli nútenému zaberaniu pôdy muselo od roku 2003 svoje polia opustiť 400 000 Kambodžanov. 
 
Almost three quarter of the available land for agriculture in Cambodia has been sold to companies that produce for export only. As this is disastrous for the local food production, the World Food Program supports vulnerable parts of the population with food supplies. In the meantime, the exile of farmers continues. Since 2003, more than 400.000 Cambodians have been chased off their lands as a result of land grabbing.
Počet ks: 1