Preskočit na obsah

Kamenný i živý svet jaskýň-ohrozenie a ochrana (Zelená šanca

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Štefan Nižňanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 14 min.

(TV environmentálny magazín ZELENÁ ŠANCA cyklus "JASKYNE", 2. časť)

Zaoberá sa ohrozením a ochranou jaskýň. Film poukazuje na znečistenie vôd, čo spôsobuje deštrukciu kvapľovej výplne, nelegálny zber jaskynnej fauny i archeologických nálezov. Snímka predstavuje projekt integrovaného monitorovacieho systému jaskýň, ktorý sa využíva pri posudzovaní vplyvov činností človeka v jaskyniach a pri vypracovávaní programov starostlivosti o jaskyne i návštevných poriadkov sprístupnených jaskýň

Počet ks: 2