Preskočit na obsah

Jaskyne ako náučné lokality (Zelená šanca) DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2007
  • Režisér: Štefan Nižňanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 15 min.

TV environmentálny magazín Zelená šanca: cyklus "JASKYNE", 4. časť)


Snímka propaguje účinnú výchovu k ochrane jaskýň prostredníctvom náučných panelov, chodníkov, ale i modernej elektronickej techniky. Zo štrukturálnych fondov EÚ boli financované environmentálne informačné stredisko v jaskyni Domica, ale i náučná lokalita Prepoštská jaskyňa v Bojniciach.


Počet ks: 2