Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Hrozba pre život

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2004
  • Režisér: Jarmila Rusinková
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 26 min.

Videofilm kombinovaný s klasickou kreslenou animáciou je o jedenástich prikázaniach európskeho kodexu ligy proti rakovine. Poukazuje na to, ako znížiť úmrtnosť na onkologické ochorenia, týka sa to taktiež znečisťovania životného prostredia, chémie, v potravinách, chémie vo vode a vo vzduchu.

Počet ks: 1