Preskočit na obsah

Geológia varuje VHS aj DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 1998
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 38 min.

Geológia nemusí vždy znamenať len zisťovanie, či hľadanie určitých nerastných surovín. Zisťuje aj znečisťovanie pôdy, prípadne podzemných vôd nesvedomitou manipuláciou s odpadovými látkami, ktoré vedia na dlhý čas znečistiť časti nášho životného prostredia. Dokladom sú pozostatky po uplynulých desaťročiach, kedy sa táto problematika zaznávala, alebo náročky zatajovala. Ľahostajnosť sa nevypláca.

Počet ks: 1