Preskočit na obsah

Geneticky modifikované organizmy na Slovensku DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Neznámy
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 13 min.

13 minútový film približuje divákom geneticky modifikované organizmy, používanie ktorých nie je v súčasnosti dnes už ničím novým vo svete. Napriek tomu sú tieto organizmy predmetom diskusií odborníkov i laikov, hoci ich použitie, možné prínosy i riziká nie sú každému jasné.

Filmový projekt sa zameriava na vysvetlenie vzniku a podstaty geneticky modifikovaných organizmov. Hovorí o výsledkoch dlhoročných výskumov vedcov, ktorí objavili ako chemické programy v bunkách vznikajú, ako sa dajú upraviť, začo boli autori objavov odmenení Nobelovými cenami. Dokument ukazuje, kde sa bežný občan stretáva s výrobkami vyrobenými z geneticky modifikovaných rastlín alebo pomocou geneticky upravených organizmov. Zdôrazňuje fakt, že každé použitie geneticky modifikovaných organizmov musí byť povolené kompetentnými orgánmi a následne kontrolované.

Počet ks: 1