Preskočit na obsah

Fascinujúca zem: Južný Pacifik: ohrozený raj

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2016
  • Režisér: Iris Zink
  • Krajina pôvodu: Nemecko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 44 min.
Ostrovy Oceánie sú vystavené na milosť silám prírody: silným búrkam, výbuchom sopiek a ekologickým škodám, ktoré napáchal človek. Ale ich obyvatelia o svoj ohrozený raj bojujú prekvapujúcimi stratégiami. Diverzita podmorského sveta Oceánie je legendárna, ale ohrozená. Obyvatelia sú vynaliezaví a snažia sa svoj raj a bohatú kultúru uchovať.
 
The islands of the South Seas are exposed to the forces of nature: mighty storms, volcanic eruptions and environmental damage caused by man. But the inhabitants are fighting for their endangered paradise – with surprising strategies. The diversity of the underwater world of the South Seas is legendary, but it is threatened. The inhabitants of the countless islands are inventive and are trying to save their paradise and rich culture.
Počet ks: 1