Preskočit na obsah

Blackout

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2014
  • Režisér: Michal Rybanský
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 29 min min.
Tragédia vo Fukušime v roku 2011 spôsobila ekologickú katastrofu, ktorej následkom bolo nielen znečistenie životného prostredia, ale po zatvorení jadrových elektrární v krajine aj energetické výpadky na každodennej báze. Jedným z riešení je projekt podpory výstavby malých solárnych elektrární. Pretože Japonsko nie je potravinovo sebestačné, vznikol nápad stavať malé elektrárne 3 metre nad zemou a zároveň využívať pôdu na pestovanie ovocia, zeleniny a iných produktov. Cieľom filmu je ukázať verejnosti spôsob, ako sa vyspelé krajiny dokážu vysporiadať s ekologickými katastrofami a ponúknuť riešenia aj iným štátom. V rámci dokumentu odkrývame aj japonské charaktery, ich pohľad na tragédiu vo Fukušime, nazrieme do kultúry a nátury obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka.
 
The Fukushima disaster in 2011 caused an environmental disaster resulting not only in polluting the environment, but also energy shortages and power blackouts on a daily basis. One solution is a project to support the construction of small solar power stations. However, since Japan is not self-sufficient when it comes to food supplies, there was an idea to build a small power stations three meters above the ground and to use the land for growing fruit, vegetables and other products.  The aim of the film is to show how the developed countries cope with environmental disasters and offer solutions to other countries. The films gives also an insight into Japanese nature, their views on the Fukushima tragedy and culture of the inhabitants of the land of the rising sun.
Počet ks: 1