Preskočit na obsah

Amazónia pod kopytami dobytka

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2017
  • Režisér: Marcio Isensee e Sá
  • Krajina pôvodu: Brazília
  • Jazyk: Portugalský
  • Dĺžka filmu: 49 min.
V brazílskej Amazónii je teraz 85 miliónov kráv, tri na každého obyvateľa. V sedemdesiatych rokoch tu neboli takmer žiadne kravy a dažďový prales bol neporušený. Odvtedy zmizla časť o veľkosti Francúzska, z ktorej sa 66% transformovalo na pastviny. Veľká časť tejto zmeny je dôsledkom vládnych stimulov, ktoré priťahujú tisíce poľnohospodárov z južnejších krajín. V súčasnosti sa stádo dobytka stalo hospodárskym a kultúrnym symbolom Amazónie, ktorý silní politici obhajujú. V roku 2009 došlo k zmene hry: Úrad prokurátora žaloval veľké bitúnky a prinútil ich, aby dozerali na dodávateľské dobytčie farmy.
 
The Brazilian Amazon now reckons 85 million cows, three for every human dweller. In the 1970s, there were almost no cows and the rainforest was intact. Since then, a portion the size of France has disappeared, 66% of which transformed into pastures. Much of this change is a consequence of government incentives that attracted thousands of farmers from more southern lands. Nowadays, cattle ranching became an economic and cultural banner of the Amazon, forging powerful politicians to defend it. In 2009, there was a game changer: the Public Prosecutor's Office sued large slaughterhouses, forcing them to supervise cattle supplying farms.

pozn.: slovenské titulky
Počet ks: 1