Preskočit na obsah

Aleje ako súčasť našej krajiny DVD

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2008
  • Režisér: Ljuba Václavová
  • Krajina pôvodu: Česká republika
  • Jazyk: český
  • Dĺžka filmu: 28 min.

Pri putovaní malebnou českou krajinou objavíme množstvo ciest lemovaných stromami. Aleje a stromoradia vysádzali naši predkovia z rôznych dôvodov. Prečo ľudia vlastne vkladali toľko energie do výsadby alejí a údržby stromov ? A sú dnes tieto aleje vôbec užitočné, nie sú prežitkom v dnešnej modernej dobe? Vyberme sa teda so sprievodcom Václavom Cilkom krajinou a odpovedzme si potom sami na tieto otázky. Cestou sa stretneme s fotografkou Hanou Rysovou, ktorej láskou je fotografovanie stromov, so záhradnými architektmi Markétou Veličkovou a Petrom Veličkom, s ekológom Jiřím Klimešom a s množstvom alejí, ktoré tvoria monumentálne chodby so stromami, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu do neba.

Cena primátora mesta Banská Štiavnica za objavné uzachytávanie krásy krajiny, ktorú vytvárali naši predkovia a hodnu ktorej si uvedo

Počet ks: 3