Vŕba pri železničnej stanici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 490
 • Právny predpis: 2. Všeobecne záväzná vyhláška, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Čadci, 184/1975, 19. 09. 1975, 19.09.1975
 • Dôvod ochrany: Estetická a biologická hodnota.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Kysucké Nové Mesto
  • Katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]