Veľkouherská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 425
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. OúŽP v Topolčanoch, 23/93-OP, 14. 06. 1993, 14.06.1993
 • Dôvod ochrany: Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska ojedinelý exemplár.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Partizánske
  • Katastrálne územie: Veľké Uherce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Miestny cintorín
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 450 20 14 200