Velčické cery

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 472
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Nitre, 8/2000., 01. 07. 2000, 01.07.2000
 • Dôvod ochrany: Tvoria jednu z najväčších skupín duba cerového na mimolesnom území na Slovensku.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:19
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Zlaté Moravce
  • Katastrálne územie: Velčice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Danielia obora
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 285 21 16 350
2 dub cerový Quercus cerris L. 436 19 23 350
3 dub cerový Quercus cerris L. 328 22 20 350
4 dub cerový Quercus cerris L. 394 26 27 350
5 dub cerový Quercus cerris L. 248 19 16 350
6 dub cerový Quercus cerris L. 266 22 22 350
7 dub cerový Quercus cerris L. 304 21 18 350
8 dub cerový Quercus cerris L. 323 25 18 350
9 dub cerový Quercus cerris L. 355 22 24 350
10 dub cerový Quercus cerris L. 304 24 20 350
11 dub cerový Quercus cerris L. 402 23 27 350
12 dub cerový Quercus cerris L. 335 22 26 350
13 dub cerový Quercus cerris L. 305 18 24 350
14 dub cerový Quercus cerris L. 351 18 26 350
15 dub cerový Quercus cerris L. 234 24 13 350
16 dub cerový Quercus cerris L. 406 24 23 350
17 dub cerový Quercus cerris L. 383 23 25 350
18 dub cerový Quercus cerris L. 530 24 25 350
19 dub cerový Quercus cerris L. 370 24 24 350