Urpínska alej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 255
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v B.Bystrici, 44/1983, 13. 04. 1983, 13.04.1983
 • Dôvod ochrany: Najhodnotnejšia lipová alej v okrese. Predstavuje vedecko-výskumný, náučný a kultnúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:76
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Banská Bystrica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pozdĺž bývalej kalvárie na Urpíne
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 201 21 7 150
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 198 19 9 150
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 311 18 14 200
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 224 18 16 150
5 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 378 19 18 250
6 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 344 18 16 200
7 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 476 17 14 250
8 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 325 16 16 200
9 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 265 15 18 150
10 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 282 17 12 150
11 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 202 15 9 150
12 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 290 19 16 200
13 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 223 19 15 200
14 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 298 19 18 200
15 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 274 17 15 200
16 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 141 16 6 200
17 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 360 15 11 250
18 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 191 14 15 150
19 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 302 19 17 150
20 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 178 12 10 150
21 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 196 10 8 150
22 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 233 18 13 150
23 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 204 16 13 150
24 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený 7 nezistený 250
25 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 247 17 12 200
26 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 250 18 14 150
27 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 371 19 20 250
28 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 223 16 14 150
29 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 193 15 13 100
30 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 285 17 18 200
31 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 207 17 8 100
32 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 337 20 11 250
33 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 177 17 12 100
34 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 207 17 14 150
35 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 340 18 11 250
36 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 297 18 16 250
37 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 241 19 17 250
38 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 368 21 18 250
39 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 403 22 18 250
40 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 222 15 13 150
41 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 134 10 8 100
42 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 148 10 9 100
43 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 292 18 16 200
44 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 371 20 23 250
45 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 253 19 14 150
46 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 151 7 13 100
47 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 182 10 11 100
48 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 183 12 9 100
49 agát biely Robinia pseudoacacia L. 262 14 11 200
50 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 201 10 10 100
51 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 153 8 10 100
52 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 267 13 15 100
53 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 150 9 7 100
54 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 368 20 16 250
55 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 379 21 20 250
56 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 336 20 23 250
57 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 373 19 24 250
58 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 340 19 22 100
59 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 346 17 22 250
60 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 133 11 10 250
61 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 165 10 10 100
62 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 306 12 18 100
63 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 322 15 15 250
64 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 322 15 15 250
65 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 157 9 12 250
66 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 365 19 22 100
67 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 291 19 19 250
68 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 404 19 15 250
69 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 365 18 19 250
70 agát biely Robinia pseudoacacia L. 245 17 9 250
71 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 390 18 18 150
72 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 433 17 22 250
73 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 245 17 13 250
74 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 368 18 15 250
75 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 182 10 14 250
76 javor poľný Acer campestre L 250 11 10 200