Univerzitná sofora

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 363
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie NVmK, 78/1990, 30. 03. 1990, 30.03.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Košice I
  • Katastrálne územie: Stredné Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:sofora japonská na nádvorí UPJŠ z Kostlivého ulice
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sofora japonská Sophora japonica L. 280 19 20 nezistený