Tisy v Pruskom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 75
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie Rady ONV v P.Bystrica, 256/1975, 04. 09. 1975, 04.09.1975
 • Dôvod ochrany: Pamätný strom, je vekovo najstarší v okrese.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Ilava
  • Katastrálne územie: Pruské
  • Podrobná lokalizácia výskytu:farská záhrada, centrum obce
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 450 15 18 650
2 tis obyčajný Taxus baccata L. 360 15 18 650