Štúrovské platany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 287
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Nové Zámky, 2/860923-II, 23. 09. 1986, 23.09.1986
 • Dôvod ochrany: vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:10
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Štúrovo
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Hlavná ulica v Štúrove
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 185 15 15 100
2 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 145 15 11 100
3 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 192 15 14 100
4 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 245 15 22 100
5 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 15 16 100
6 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 155 15 13 100
7 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 215 15 19 100
8 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 210 15 16 100
9 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 15 15 100
10 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 205 10 8 100