Stromy v Revúcej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 327
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  2. VZV OÚŽP v Rožňave, 1/1996, 01. 02. 1996, 01.02.1996
  1. Uznesenie ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Stromy sú významným krajinotvorným, estetickým a funkčným prvkom areálu cintorína. Majú vedecký, náučný a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:38
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Revúca
  • Podrobná lokalizácia výskytu:starý cintorín v Revúcej
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 219 19 13 80
2 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 185 19 13 80
3 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 240 19 13 80
4 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 171 19 11 80
5 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 152 19 8 80
6 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 149 19 8 80
7 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 151 19 9 80
8 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 184 19 11 80
9 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 201 19 10 80
10 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 150 19 8 80
11 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 185 19 11 80
12 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 165 19 12 80
13 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 133 19 13 80
14 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 140 19 11 80
15 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 195 19 11 80
16 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 185 19 10 80
17 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 212 19 15 80
18 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 189 19 10 80
19 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 193 19 18 80
20 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 189 19 9 80
21 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 168 19 10 80
22 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 151 19 13 80
23 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 170 19 11 80
24 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 156 19 13 80
25 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 195 19 16 80
26 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 187 28 8 80
27 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 164 28 8 80
28 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 137 28 5 80
29 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 203 28 10 80
30 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 148 28 8 80
31 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 152 28 8 80
32 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 179 28 9 80
33 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 122 28 4 80
34 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 133 28 7 80
35 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 128 28 6 80
36 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 134 28 5 80
37 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 170 28 6 80
38 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 176 28 6 80