Stromoradia líp pri starom kostole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 268
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. ONV v Dolnom Kubíne, 35/1985, 29. 06. 1984, 29.06.1984
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, historický, kultúrno-výchovný, estetický a náučný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:15
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Dolný Kubín
  • Katastrálne územie: Zázrivá
  • Podrobná lokalizácia výskytu:starý kostol - cintorín
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 382 22 10 250
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 368 23 8 250
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 263 24 9 200
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 250 23 11 200
5 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 222 22 12 200
6 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 430 26 7 250
7 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 365 27 10 250
8 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 302 25 8 250
9 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 312 24 7 250
10 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 277 22 11 200
11 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 400 25 11 250
12 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 247 23 10 200
13 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 257 24 13 200
14 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 282 26 12 200
15 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 352 23 12 250