Skupina 3 líp v Trstenom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 141
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesením Rady ONV Lipt. Mikuláš, č. 212/1979, 10. 03. 1979, 10.03.1979
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Liptovský Mikuláš
  • Katastrálne územie: Trstené
  • Podrobná lokalizácia výskytu:záhrada
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 400 8 nezistený 100
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 320 22 14 100
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 368 21 12 100